Oferta

Budowa, modernizacja i remont instalacji paliwowej i całej infrastruktury towarzyszącej:

 • budowa i wymiana instalacji paliwowej, wykonywanie instalacji w systemach rurowych stalowych, nierdzewnych oraz z tworzyw sztucznych.
 • montaż zaworów p-detonacyjnych i p-ogniowych na instalacji
 • montaż sond pomiarowych
 • wymiana zaworów oddechowych
 • montaż systemów monitoringu suchego i mokrego
 • studni zlewczych z VRS do cysterny
 • budowa i wymiana instalacji paliwowej
 • sprzedaż i wymiana dystrybutorów
 • instalacja LPG montaż i spawanie na stacji
 • montaż, wymiana zbiorników paliwowych dwupłaszczowych (również fundamenty pod zbiorniki wraz z osadzeniem kotew potrzebnych do montażu)
 • próby ciśnienia zbiorników paliwowych przy rewizjach UDTi nowo montowanych na sądy ciśnieniowo-temperaturowe zatwierdzone przez UDT TYP UPSZ-1
 • spawanie UDT-CERT rurociągów
 • czyszczenie zbiorników z utylizacją resztek
 • montaż i dostosowanie systemów kontrolno-pomiarowych do współpracy z dystrybutorami, sądami i systemem kasowym
 • litrażowanie zbiorników w obecności Urzędu Miar
 • remont instalacji paliwowych oraz LPG
 • wykonywanie prac instalacyjnych na bazach paliw również w technologiach nierdzewnych spawanych metodami TIG

Likwidacja stacji paliw::

 • wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji
 • czyszczenie zbiorników wraz z odgazowaniem
 • wydobycie zbiorników z ziemi i pocięcie na miejscu lub w innym wyznaczonym przez inwestora
 • pobranie i analiza prób gruntu na zawartość węglowodorów i ocena zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
 • rewitalizacja gruntu tj. zasypanie z zawibrowaniem miejsc po wydobyciu zbiorników lub po rekultywacji gruntu skażonego
 • demontaż i utylizacja rurociągów paliwowych i urządzeń stacji paliw
 • wystawienie Kart Przekazania Odpadów na resztki ze zbiorników paliwowych, zbiorników oraz zanieczyszczonego gruntu
 • współpraca z organami Administracji Samorządowej – Wydziały Ochrony Środowiska
 • produkcja studni poddystrybutorowych szczelnych
 • wymiana i montaż części skorodowanych konstrukcji na wysokości
 • spawanie elementów rurociągów paliwowych na dużych zbiornikach naziemnych

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaowocuje długoterminową współpracą.


foto foto foto foto foto